Igor

Odluku o zasnivanju radnog odnosa

Sukladno članku 50. Statuta Dječjeg vrtića Pinokio Donji Miholjac (KLASA: 012-02/22-01-01, UR-BROJ: 2115/11-03-22-01 od 13.12.2022. godine) Upravno vijeće je na svojoj 23. sjednici održanoj dana 14.5.2024. godine donijelo sljedeću ODLUKU O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA Upravno vijeće raspisalo je natječaj za odgojitelja (1 izvršitelj) na određeno, puno radno vrijeme radi zamjene za bolovanje (KLASA: 112-08/24-01/04, URBROJ: […]

Odluku o zasnivanju radnog odnosa Read More »

Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za pismeno testiranje za radno mjesto odgojitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) – 1 izvršitelj

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića „Pinokio“ od 23. travnja 2024. godine za prijam u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto odgojitelja/ice (1 izvršitelj/ica, zamjena za bolovanje), obavještava kandidate/kinje koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave.

Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za pismeno testiranje za radno mjesto odgojitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) – 1 izvršitelj Read More »

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2024./2025. pedagošku godinu

Poštovani roditelji,u privitku se nalaze Natječaj za upis djece, Javni poziv za upis djece u program predškole za 2024./2025. pedagošku godinu te obrazac Zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić “Pinokio”.Zahtjevi za upis se podnose od 6. do 21. svibnja 2024. godine u tajništvu Dječjeg vrtića „Pinokio“, Prilaz stadionu 3, Donji Miholjac u vremenu od

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2024./2025. pedagošku godinu Read More »

Prilagodba na dječji vrtić

Na početku svake pedagoške godine susrećemo se s velikim izazovom za sve, kako djecu, tako i roditelje i odgojitelje, a to je adaptacija ili prilagodba djece na dječji vrtić. O pojmu prilagodbe Adaptacija je razdoblje prilagođavanja djeteta na vrtić, uspostavljanja socioemocionalnih veza i komunikacije između odgojitelja, djeteta i roditelja. To vrijeme u kojem se dijete, odgajatelj,

Prilagodba na dječji vrtić Read More »

Scroll to Top
Skip to content
Verified by MonsterInsights