Predškolski odgoj i obrazovanje u Donjem Miholjcu datira od 1. studenog 1959. godine. Od 1965. do 1991. godine Dječji vrtić „Pinokio“ je bio u sastavu Osnovne škole „August Harambašić“ Donji Miholjac. 30. srpnja 1991. godine se odvaja od Osnovne škole „August Harambašić“ Donji Miholjac te postaje samostalna ustanova kojoj je osnivač Grad Donji Miholjac. Od 1. listopada 1997. godine Dječji vrtić „Pinokio“ djeluje u novoizgrađenom namjenskom objektu. Do tada se radilo na više lokacija i u otežanim uvjetima.
Danas Dječji vrtić „Pinokio“ u svom sastavu ima matični vrtić u Donjem Miholjcu, područni odjel jaslica u Donjem Miholjcu te područne vrtiće u Rakitovici, Marijancima, Viljevu i Podravskoj Moslavini.
Radno vrijeme vrtića se usklađuje prema potrebama roditelja. Dječji vrtić „Pinokio“ provodi desetosatni program utemeljen na razvojnoj humanističkoj koncepciji ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja verificiranog od Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Za djecu koja nisu uključena u redoviti program dječjeg vrtića organizira se obavezan kraći program predškole.
Naši programi su usmjereni na dijete i njegove individualne potrebe i interese. Poticajnim okruženje potičemo dječju znatiželju za istraživanjem svijeta oko sebe kroz igru koja je osnovni element za razvoj novih spoznaja.
Dječji vrtić „Pinokio“ je ustanova čija su vrata širom otvorena za svu djecu i njihove različitosti. U želji da svakom djetetu pružimo kvalitetan odgoj i obrazovanje, naši odgojitelji i stručni suradnici redovito prate i primjenjuju nova saznanja iz područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Scroll to Top
Skip to content
Verified by MonsterInsights