Upravno vijeće Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝ Donji Miholjac  čine:

1. Angelina Fužinato Puljić – predsjednica

2. Vlatka Kopić Perković – zamjenica predsjednice

3. Ivana Marić Špoljarić

4. Ivana Mađarić

5. Mladen Loina

6. Dinko Petriševac

7. Goranka Lengyel-Komušanac

Scroll to Top
Skip to content
Verified by MonsterInsights