Natječaji

Odluku o zasnivanju radnog odnosa

Sukladno članku 50. Statuta Dječjeg vrtića Pinokio Donji Miholjac (KLASA: 012-02/22-01-01, UR-BROJ: 2115/11-03-22-01 od 13.12.2022. godine) Upravno vijeće je na svojoj 23. sjednici održanoj dana...

Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića „Pinokio“ od 23. travnja 2024...

Poziv na usmeno testiranje/intervju – stručni suradnik psiholog

Popis kandidata/kinja koji su ostvarili pravo na usmeno testiranje/intervju za radno mjesto stručni suradnik psiholog na neodređeno, puno radno vrijeme, koje će se održati dana 27. veljače 2024...

Poziv na usmeno testiranje/intervju – odgojitelji

Popis kandidata/kinja koji su ostvarili pravo na usmeno testiranje/intervju za radno mjesto odgojitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme (povećan opseg posla), koje će se održati dana 27. veljače...

Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića „Pinokio“ od 6. veljače 2024...

Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića „Pinokio“ od 6. veljače 2024...

Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića „Pinokio“ od 6. veljače 2024...
Scroll to Top
Skip to content
Verified by MonsterInsights