Poziv na usmeno testiranje za radno mjesto odgojitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme (povećan opseg posla) i radno mjesto odgojitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

Popis kandidata/kinja koji su ostvarili pravo na usmeno testiranje (intervju) za radno mjesto odgojitelja/ice, na određeno, puno radno vrijeme (povećan opseg posla) i radno mjesto odgojitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) koje će se održati dana 16. ožujka 2023. (četvratak) s početkom u 10:00 sati, u Dječjem vrtiću ˝Pinokio˝, Prilaz stadionu 3, 31 540 Donji Miholjac, kako je nasumično navedeno:

  1. Huterer Nina – 10:00 sati
  2. Vrtar Lorna – 10:15 sati
  3. Bogoje Ines – 10:30 sati
  4. Špehar Katarina – 10:45 sati
  5. Babli Marija – 11:00 sati
  6. Urtajl Josip – 11:15 sati

 

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

Scroll to Top
Skip to content
Verified by MonsterInsights