Poziv na usmeno testiranje (intervju) za radno mjesto pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju, na neodređeno i određeno, puno radno vrijeme

Popis kandidata/kinja koji su ostvarili pravo na usmeno testiranje (intervju) za radno mjesto:

 • pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju na neodređeno, puno radno vrijeme i
 • pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju na određeno, puno radno vrijeme.

Testiranje će se održati dana 25. kolovoza 2023. (petak), u Dječjem vrtiću ˝Pinokio˝, Prilaz stadionu 3, 31540 Donji Miholjac, s početkom kako je navedeno:

 1. Arc Sanela – 8:00 sati
 2. Baltić Martina – 8:10 sati
 3. Drašković Mirjana – 8:20 sati
 4. Hepp Gordana – 8:30 sati
 5. Klauz Ivana – 8:40 sati
 6. Krznar Karolina – 8:50 sati
 7. Milić Suzana – 9:00 sati
 8. Patača Samanta – 9:10 sati
 9. Pokrivka Tena – 9:20 sati
 10. Srbljanin Andrea – 9:30 sati
 11. Šimara Snježana – 9:40 sati
 12. Šiplika Runje Mihaela – 9:50 sati

 

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Za sve kandidate/kinje, koji ne pristupe intervjuu, smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

Scroll to Top
Skip to content
Verified by MonsterInsights