Poziv na usmeno testiranje/intervju kandidatima koji su pristupili pismenom testiranju za odgojitelja/icu na određeno puno radno vrijeme

Popis kandidata/kinja koji su ostvarili pravo na usmeno testiranje/intervju za radno mjesto:

 • odgojitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme (povećan opseg posla)
 • odgojitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

koje će se održati dana 26. rujna 2023. godine (utorak), u Dječjem vrtiću ˝Pinokio˝, Prilaz stadionu 3, 31540 Donji Miholjac, kako je navedeno (abecednim redom):

 1. Babli Marija – 10:00 sati
 2. Bogoje Ines – 10:10 sati
 3. Huterer Nina – 10:20 sati
 4. Mahovac Sofija – 10:30 sati
 5. Perković Ana – 10:40 sati
 6. Petrović Iva – 10:50 sati
 7. Rendulić Laura – 11:00 sati
 8. Špehar Katarina – 11:10 sati
 9. Vidaković Iva – 11:20 sati

 

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

Scroll to Top
Skip to content
Verified by MonsterInsights