Odluku o zasnivanju radnog odnosa

Sukladno članku 50. Statuta Dječjeg vrtića Pinokio Donji Miholjac (KLASA: 012-02/22-01-01, UR-BROJ: 2115/11-03-22-01 od 13.12.2022. godine) Upravno vijeće je na svojoj 23. sjednici održanoj dana 14.5.2024. godine donijelo sljedeću

ODLUKU O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

  1. Upravno vijeće raspisalo je natječaj za odgojitelja (1 izvršitelj) na određeno, puno radno vrijeme radi zamjene za bolovanje (KLASA: 112-08/24-01/04, URBROJ: 2115-11-03-24-01)

Na radno mjesto odgojitelj, na određeno (zamjena za bolovanje), puno radno vrijeme, prima se:

  1. Dina Kopić

  2. Radni odnos sa osobom iz čl. 1. zasniva se na određeno, puno radno vrijeme počev od 4.6.2024. godine.

  3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
Scroll to Top
Skip to content
Verified by MonsterInsights