Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za testiranje za radno mjesto voditelj/ica računovodstva – zamjena za bolovanje

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića „Pinokio“ od 5. rujna 2023. godine za prijam u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto voditelj/ica računovodstva (1 izvršitelj, zamjena za bolovanje), obavještava  kandidate/kinje koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave.

 

Testiranje (pisani dio) će se održati u ponedjeljak, 25. rujna 2023. godine u 10 sati u prostorijama Dječjeg vrtića „Pinokio“, Prilaz stadionu 3, Donji Miholjac.

 

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

 

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

  • Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova voditelj/ica računovostva
  • Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama

 

Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi 20 bodova (15 bodova iz pisanog testiranja i  5 bodova temeljem provedenog razgovora (intervjua)).

 

Izvori za pripremu provjere znanja su:

  1. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/2008 i 90/10)
  2. Zakon o proračunu (NN 144/21)
  3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
  4. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22)

 

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem.

 

Pismena provjera održat će se 25. rujna 2023. godine u 10 sati u prostorijama Dječjeg vrtića „Pinokio“, Prilaz stadionu 3, Donji Miholjac.

 

Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:

  • provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta voditelj/ica računovodstva
  • pismena provjera znanja traje ukupno 45 minuta.

 

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

–        koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;

–        koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

–        napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;

–        razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

 

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao prijavu na natječaj.

 

Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju na razgovor (intervju) s Povjerenstvom za odabir kandidata.

 

Razgovor (intervju) s Povjerenstvom za odabir kandidata održat će se nakon ocijenjenog pisanog ispita. Popis kandidata koji mogu pristupiti razgovoru i vrijeme održavanja razgovora (intervjua) će se objaviti na web stranici Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝ www.vrtic-pinokio.hr

 

Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

 

Popis kandidata/kinja (abecednim redom) za pismeno testiranje za radno mjesto voditelj/ica računovodstva koji su dostavili valjane i potpune prijave:

  1. Ćosić Nikolina
  2. Dumančić Sanela
Scroll to Top
Skip to content
Verified by MonsterInsights