Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za pismeno i usmeno testiranje za radno mjesto zdravstveni/a voditelj/ica, na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića „Pinokio“ od 21. veljače 2023. godine za prijam u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto zdravstveni/a voditelj/ica (1 izvršitelj, zamjena za bolovanje),  obavještava  kandidate/kinje koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

 

Testiranje (pisani dio) će se održati u petak, 10. ožujka 2023. godine u 9 sati u prostorijama Dječjeg vrtića „Pinokio“, Prilaz stadionu 3, Donji Miholjac.

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

 

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

  • Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova zdravstveni/a voditelj/ica
  • Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama

Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi 15 bodova (10 bodova iz pisanog testiranja i  5 bodova temeljem provedenog razgovora (intervjua)).

Izvori za pripremu provjere znanja su:

  1. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj  79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20)
  2. Program zdravstvene  zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (“ Narodne novine”  broj 105/02 , 55/06 i 121/07 )
  3. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br. 63/2008 i 90/10).
  4. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22).

 

 

 

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem.

 

Pismena provjera održat će se 10. ožujka 2023. godine u 9 sati u prostorijama Dječjeg vrtića „Pinokio“, Prilaz stadionu 3, Donji Miholjac.

 

Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:

  • provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica
  • pismena provjera znanja traje ukupno 45 minuta.

 

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

–        koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;

–        koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

–        napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;

–        razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao prijavu na natječaj.

Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju na razgovor (intervju) s Povjerenstvom za odabir kandidata.

 

Razgovor (intervju) s Povjerenstvom za odabir kandidata održat će se odmah nakon ocijenjenog pisanog ispita.

 

Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

 

Popis kandidata/kinja (abecednim redom) za pismeno testiranje za radno mjesto zdravstveni/a voditelj/ica koji su dostavili valjane i potpune prijave:

  1. Ines Drlje
Scroll to Top
Skip to content
Verified by MonsterInsights