Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za pismeno i usmeno testiranje za radno mjesto odgojitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (povećan opseg posla)

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića „Pinokio“ od 31. siječnja 2023. godine za prijam u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto odgojitelja/ice (1 izvršitelj, povećani opseg posla),  obavještava  kandidate/kinje koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave.

 

Testiranje (pisani dio) će se održati u srijedu, 15. veljače 2023. godine u 9 sati u prostorijama Dječjeg vrtića „Pinokio“, Prilaz stadionu 3, Donji Miholjac.

 

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

 

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

  • Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova odgojitelj/ica
  • Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama

 

Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi 15 bodova (10 bodova iz pisanog testiranja i  5 bodova temeljem provedenog razgovora (intervjua)).

 

Izvori za pripremu provjere znanja su:

  1. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine” br. 63/2008 i 90/10).
  2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine” broj  10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)
  3. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“ broj 05/15)
  4. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 83/01)

 

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem.

 

Pismena provjera održat će se 15. veljače 2023. godine u 9 sati u prostorijama Dječjeg vrtića „Pinokio“, Prilaz stadionu 3, Donji Miholjac.

 

Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:

  • provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica
  • pismena provjera znanja traje ukupno 45 minuta.

 

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

–        koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;

–        koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

–        napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;

–        razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

 

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao prijavu na natječaj.

 

Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju na razgovor (intervju) s Povjerenstvom za odabir kandidata.

 

Razgovor (intervju) s Povjerenstvom za odabir kandidata održat će se ODMAH nakon ocijenjenog pisanog ispita.

 

Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

 

Popis kandidata/kinja (abecednim redom) za pismeno testiranje za radno mjesto odgojitelj/ica koji su dostavili valjane i potpune prijave:

 

  1. Rea Smrekar
  2. Lorna Vrtar
Scroll to Top
Skip to content
Verified by MonsterInsights