U vrtiću organizira rad, brine o materijalnim uvjetima rada i općenito o svemu brine:

Jadranka Landup, ravnateljica

O stručnom radu i provođenju programa rada s djecom brinu i prate:

Mišić Katarina, pedagoginja
Trcović Nives, psihologinja

Na osiguranju i unapređenju zaštite zdravlja djece radi:

Paljević Paula, zdravstvena voditeljica

S djecom se igraju, odgajaju ih i obrazuju odgojitelji:

Babli Marija
Balentić Ivana
Biondić Helena
Božučanin Katarina
Cmiljanić Silvija
Crnčan Irena
Ćorković Ingrid
Dubrović Zvjezdana
Dumančić Lovrić Maria
Fužinato Kovačević Marija
Fužinato Puljić Angelina
Glavati Magdalena
Knežević Lucija
Kopić Perković Vlatka
Koren Melisa
Korenj Tanja

Kovač Andrea
Kovačević Iva
Kupanovac Lorena
Lacović Rahela
Lovrić Tea
Lukačević Đurđica
Mahovac Sofija
Majdenić Melita
Parađiković Ivana
Perković Ana
Petrović Iva
Petrović Nikolić Cecilija
Petrović Tatjana
Plečić Renata

Potolovec Katarina

Rendulić Laura

Sertić Petra
Simonović Petra

Skeledžija Mirjana

Slačanac Ivona
Špehar Katarina
Šundrović Martina
Turičar Emilija
Varjačić Nikolina
Vesanović Dvornik Đurđica
Veselovac Ines
Vidaković Nikolina
Vinogradac Jasminka
Walter Marijana
Zadro Josipa

Za zakone, propise, financijska sredstva, uplate roditelja i račune zadužene su:

Milić Lana, tajnica
Trcović Vukušić Tihana, voditeljica računovodstva

Pomoćni radnici za njegu, skrb i pratnju:

Baltić Martina
Drašković Mirjana
Hepp Gordana
Pokrivka Tena
Šimara Snježana

Pomoćno-tehničko osoblje:

Dubrović Vedran, kuhar
Fabijančić Anka, spremačica
Falamić Silvija, spremačica
Galović Sara, spremačica
Klauz Ivana, spremačica
Lukačević Marija, kuharica
Milić Suzana, spremačica

Novoselac Marija, spremačica
Slačanac Mario, domar/ložač/dostavljač
Šargač Marija, kuharica
Štefan Emina, pomoćna kuharica
Šumanovac Marina, spremačica
Vukšić Mirta, pomoćna kuharica
Žigmundić Dijana, spremačica

Scroll to Top
Skip to content
Verified by MonsterInsights